Scheen isch äs gsi am Konzert am 7. April,

dankä fir eychä Bsuäch!   

Nach langer Nacht .......

Konzertende       

 
Unser nächster Anlass:
  
Sonntag, 10. Juni 2018 Alterswohnheim Buochs Jodlermesse